SPOED

Mogelijkheden

Anesthesie en chirurgie

Dierenkliniek de Wetering beschikt over de meest moderne anesthesie appartuur. Voor alle chirurgische behandelingen kiezen we een passende narcose. Dit kan een algehele narcose zijn of een locale verdoving. Bij dieren met een extra gezondheidsrisico (bijv. hartprobleem) kan gekozen worden voor een extra veilige narcose, waarbij de middelen per infuus worden toegediend. Ook oude en zieke dieren kunnen, indien medisch nodig, hierdoor onder narcose gebracht worden.Eenmaal onder narcose worden de dieren op een warmtematje gelegd, worden de ogen gezalfd (deze blijven open) en worden ze geïntubeerd (buisje in de keel). Via de tube in de keel worden zuurstof en eventueel narcosegassen toegediend en kan de inademingslucht (O2 en CO2) worden gemonitord. Er wordt ook een ECG (hartfilmpje) gemaakt tijdens de duur van de narcose. Op deze manier kunnen de dierenarts en operatie-assistente uw huisdier goed in de gaten houden. Bij eventuele calamiteiten kan direct worden ingegrepen.

Laboratorium

Medonic

In ons laboratorium hebben we de mogelijkheid tot bloedanalyse. Hiermee kunnen we de functies van verschillende organen, zoals bijvoorbeeld lever en nieren, zichtbaar maken. Vaak hebben we nog dezelfde dag de uitslag, zodat snel met een behandeling begonnen kan worden. Indien een bloedonderzoek niet op de praktijk uitgevoerd kan worden, wordt dit naar een extern laboratorium gestuurd, meestal hebben we de volgende dag al de uitslag. We beschikken over verschillende apparaten:

Medonic
Meet het aantal rode en witte bloedcellen in het bloed en kan aangeven of er sprake is van bloedarmoede of van een ontstekingsbloedbeeld.

Spotchem

Spotchem
Hierop voeren we een “algemeen bloedonderzoek”uit: bestaande uit de lever- en nierwaarden, eiwitten, bloedsuiker en eiwitten. Eventueel kunnen aanvullend het calcium, fosfaat en fructosamines worden gemeten.

Vetlyte
Meet de bloedzouten: Natrium, Kalium en Chloor. Vaak vinden er bij een ziek dier verstoringen plaats in de hoeveelheid bloedzouten in het lichaam. Indien dit zeer ernstig is kunnen we door middel van infusen deze afwijkingen corrigeren.

Vetlyte

Glucocard
Meet snel het bloedsuikergehalte in het bloed van een hond, kat of fret.

Snaptesten
Dit zijn sneltesten die op de praktijk kunnen worden gebruikt voor het testen op de volgende aandoeningen:
– Feline Leucemie Virus/Feline Immunodeficiëntie  Virus
– Giardia
– Parvo
– Pancreatitis

Microscoop

Microscoop:
De microscoop wordt gebruikt als onderdeel van het urineonderzoek. Verder kunnen gisten, schimmels, huidparasieten en maagdarmeieren en -wormen aangetoond worden met microscopisch onderzoek. Zo kunnen we een juiste en zeer gerichte behandeling geven.

Urine onderzoek:
Urineonderzoek kan een heleboel over een dier vertellen. Is er blaasontsteking, zo ja, wat is de waarschijnlijke oorzaak? Of is er een ander probleem zoals blaasgruis? Verder kan het informatie geven over diverse organen, zoals lever, nieren, bijnieren etc. De refractometer meet de concentratie van de urine: drinkt een dier genoeg water of juist te veel/weinig. Hiermee kun je globaal zien of de nieren voldoende werken. Onder de microscoop kan de dierenarts zien of er gruis (steentjes/kristallen), rode bloedcellen of ontstekingscellen in de urine zitten.

Urine onderzoek

Bloeddrukmeting

Het meten van de bloeddruk bij een kat

Wij beschikken over een Doppler bloeddrukmeter, hiermee kan de bloeddruk van uw huisdier gemakkelijk tijdens het spreekuur gemeten worden. Dit gebeurd met een cuff (bandje) om het pootje, net zoals bij mensen.
Het meten van de bloeddruk is vooral belangrijk voor ouder wordende katten, een te hoge bloeddruk kan vele ziekten veroorzaken, zoals dementie, nierproblemen, hartproblemen, en blindheid.

Echografie

Een uitgebreid echografisch onderzoek kan op vrijdagen op de praktijk worden uitgevoerd. Drs. R. van der Waarden heeft zich gespecialiseerd in het maken van echo’s, hij neemt daarvoor altijd zijn eigen apparatuut mee.

Echo dracht
Dieren die mogelijk drachtig (zwanger) zijn, kunnen hierop gecontroleerd worden met onze eigen echo. Diverse aanstaande katten- en hondenouders zijn al trots naar huis gegaan na het zien van de eerste tekenen van leven van de kittens of pups! Een echo kan gemaakt worden vanaf dag 28 van de dracht. Het is niet mogelijk het precieze aantal kittens/pups te voorspellen. Hiervoor kan vanaf dag 47-52 van de dracht een röntgenfoto worden gemaakt.

Echo dracht

Echo bij een drachtige teef

Electrocardiogram (ECG)

Electrocardiogram

Een ECG ( Electrocardiogram, hartfilmpje) wordt gemaakt tijdens de narcose als hartbewaking. Een ECG kan ook gebruikt worden om bepaalde hart afwijkingen te diagnosticeren. Een ECG meet de elektrische activiteit van de hartspier. De ECG’s die we maken bij hartafwijkingen worden opgestuurd naar een specialist cardioloog ter beoordeling.

Intensieve zorg

zuurstofkooiBij dierenkliniek de Wetering is het mogelijk om intensieve zorg te bieden aan erg zieke patiënten. We hebben bijvoorbeeld een zuurstofkooi waardoor we extra zuurstof kunnen geven aan benauwde dieren zonder extra stress te veroorzaken.
Verder is het mogelijk om intraveneuze infuus therapie te geven, hiermee kan zowel de vochtbalans hersteld worden, als ook de bloedzouten. Dit doen we met behulp van speciale infuuspompen, hiermee kunnen we erg nauwkeurig de juiste hoeveelheid vloeistof toedienen.

Opname

opnameIn onze opnameruimte is plaats voor 1 hond en 3-5 katten. Alle hokjes zijn voorzien van zachte (fleece) dekens, verschillende soorten voerbakjes, en indien nodig is het mogelijk een extra warmte bron te geven, zoals een warmtelamp of mat. Voor de katten is er natuurlijk altijd een kattenbak en zijn er verschillende ligplekjes in elke kooi.

Er zijn verschillende situaties waarin het nodig is om uw huisdier op te nemen, enkele voorbeelden:
• Indien uw huisdier niet zelf eet
• Indien het ingeven van medicatie thuis niet lukt, en wel medisch noodzakelijk is
• Indien er intraveneuze vloeistof therapie (bijvoorbeeld bij uitdroging) gegeven moet worden

Tijdens het verblijf van uw huisdier op de praktijk is er altijd toezicht van onze toegewijde assistentes. Als uw dier extra zorg nodig heeft, kunnen de dierenartsen op ieder moment gewaarschuwd worden.
Als uw dier voor een langere periode bij ons in de opname verblijft is het mogelijk om op zieken bezoek te komen. U kunt de assistentes altijd vragen wanneer dit het meest gelegen is.

Röntgenologie

In deze ruimte worden röntgenfoto’s gemaakt. Met onze moderne röntgen apparatuur kunnen röntgenfoto’s maken van uitstekende kwaliteit. Hiermee kunnen we verschillende aandoeningen diagnostiseren zoals; arthrose, tumoren, long afwijkingen, fracturen en blaas en nierstenen. De foto’s worden volautomatisch ontwikkeld, waardoor ze altijd goed van kwaliteit zijn en we binnen enkele minuten na het nemen van de foto al een uitslag hebben.

Digitale Dentale Röntgen
Sinds maart 2011 is er op de praktijk een speciale ‘dentale’ röntgenunit, een röntgenapparaat voor tanden en kiezen. Voorafgaande aan een gebitsbehandeling kan het noodzakelijk zijn om een röntgenfoto van het gebit te maken. Afwijkingen aan de gebitselementen en het kaakbot kunnen hiermee in beeld worden gebracht en dan kan een gerichte behandeling worden ingesteld.
Voor het maken van röntgenfoto’s van het gebit geeft een gewoon röntgentoestel onvoldoende beeld, wij gebruiken daarom een speciaal tandheelkundig röntgentoestel. Daarnaast worden er speciale röntgenfilms gebruikt die gemakkelijk in de mondholte geplaatst kunnen worden om overlap van tanden en kiezen van de andere kaakhelft te voorkomen.