SPOED

Co-assistenten

Een co-assistent(e) is een student diergeneeskunde in de laatste fase van de studie tot dierenarts.

Onze co-assistenten stellen zich graag aan u voor via onze facebookpagina.

Studie

Om dierenarts te kunnen worden moet je de 6-jarige opleiding Diergeneeskunde doorlopen. Het is een studie met een numerus fixus, dat wil zeggen dat je moet loten voor een plaats binnen de studie. Studenten kiezen al vroeg in hun studie welke richting (studiepad) ze op willen, namelijk: Gezelschapsdieren, Landbouwhuisdieren of Paard.

De studie is opgebouwd uit 4 theorie jaren en 2 jaar co-schappen. Het 5e jaar bestaat uit een co-schap bij alle verschillende diersoorten, het 6e jaar rouleer je in je studierichting bij de verschillende afdeling (vb. Gezelschapsdieren: Interne geneeskunde, Cardiologie, Hepatologie, Dermatologie, Radiologie, Chirurgie etc.).

Externe co-schappen

In de laatste fase van het 6e jaar moeten co-assistenten met studiepad Gezelschapsdieren een extern co-schap lopen in een eerstelijns kliniek. Wij zijn 1 van de circa 10 klinieken in Nederland die co-assistenten opleiden in de praktijk, in Noord-Holland zijn wij zelfs de enige kliniek!

Tijdens de stage op de kliniek leren de co-assistenten verschillende aspecten van het dierenarts zijn. Wat doen de paraveterinaire assistenten, hoe sta je klanten te woord aan de balie en door de telefoon, hoe voer je verschillende laboratoriumonderzoeken uit, hoe ga je praktisch te werk in de praktijk met verschillende problemen bij de verschillende diersoorten en ze ondersteunen de dierenartsen bij chirurgische ingrepen.

Het kan zijn dat u een van onze co-assistenten tegenkomt op consult. De co-assistenten kiezen 2 afspraken per dag uit waar zij extra tijd voor krijgen. Ze bespreken met de eigenaar het probleem en voeren een algemeen lichamelijk onderzoek uit. In overleg met de dierenarts wordt een plan van aanpak gemaakt en besproken met de eigenaar. Uw dier wordt dan nog uitgebreider nagekeken en er wordt ruimschoots de tijd genomen. Wilt u niet dat de co-assistent uw huisdier nakijkt, dan kunt u dit aan het begin van het consult aangeven.

Bachelor/Master

Er is veel aan het veranderen bij de studie Diergeneeskunde, in september 2007 is het Bachelor-Mastersysteem gestart. De bachelor bestaat uit 3 basis jaren met theorie en praktijk, de master bestaat uit een verdere verdieping in het studiepad en daarna de co-schappen. Eind 2012 verwachten wij de eerste co-assistenten die dit BaMa systeem hebben doorlopen.

Een co-assistent(e) is een student diergeneeskunde in de laatste fase van de studie tot dierenarts.